Δράση 6

Δημιουργία/ενίσχυση σχολικής βιβλιοθήκης, τοποθέτηση κομποστοποιητών και κάδων στις σχολικές μονάδες

Δράση 6: Δημιουργία/ενίσχυση σχολικής βιβλιοθήκης, τοποθέτηση κομποστοποιητών και κάδων στις σχολικές μονάδες

  • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Δυτικής Μάνης
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 2 μήνες

Αντικείμενο:

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης στη Δράση αυτή προβλέπεται να υλοποιήσει:

α. η προμήθεια 100-120 βιβλίων – εκπαιδευτικού υλικού/πακέτων, που θα αφορούν θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης των αποβλήτων, την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση ή/και περιβαλλοντική λογοτεχνία που θα απευθύνονται στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

β. η προμήθεια κομποστοποιητών και κάδων e-waste

afisa-kompost-new