Δράση 12

Εξωτερική αξιολόγηση

Δράση 12: Εξωτερική αξιολόγηση

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 2 μήνες