Δράση 5

Εγκατάσταση «Κόμβου Πρόληψης και Ανακύκλωσης Αστικών Αποβλήτων» για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

Δράση 5: Εγκατάσταση «Κόμβου Πρόληψης και Ανακύκλωσης Αστικών Αποβλήτων» για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση

  • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Δυτικής Μάνης
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 14 μήνες

Αντικείμενο:

Η εγκατάσταση του κόμβου είναι σημαντικό για τον Έργο ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ και αποτελεί την αρχή της εφαρμογής στην πράξη της Ανακύκλωσης Αστικών Αποβλήτων. Ως επιστέγασμα  των βιωματικό σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, αξιοποιώντας  δημοτικό χώρο. O «Κόμβος» θα παραμείνει στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας και μετά την ολοκλήρωση του έργου για τα επόμενα 5 έτη. Κύριος στόχος του Κόμβου είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ενημέρωση σχετικά με τη Διαχείριση πόρων και αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα, την οικιακή κομποστοποίηση και τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Ο Κόμβος θα προσφέρει στους πολίτες τα εφόδια να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη, τις προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων μέσω της κυκλικής οικονομίας, και της