Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τηλέφωνο: 2721 073970
E-Mail: info@dimosdytikismanis.gr
Website: www.dimosdytikismanis.gr

ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ

Τηλέφωνο: 2421041499
E-Mail: argonaftesvolos@gmail.com
Website: www.argonautes.gr