Δράση 11

Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε τελική Ημερίδα

Δράση 11: Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε τελική Ημερίδα

  • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Δυτικής Μάνης
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 3 μήνες

Διοργάνωση Ημερίδας παρουσίασης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου.

Αφορά μια πανηγυρική εκδήλωση για την ολοκλήρωση και «κλείσιμο του Έργου» στο πλαίσιο της οποίας θα γίνει παρουσίαση και διακίνηση των προϊόντων του Έργου, θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του στην ομάδα στόχο, τον πληθυσμό Δυτικής Μάνης.

θα κινητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς, επιχειρήσεις κλπ. για ανάληψη ανάλογων δράσεων στο μέλλον, θα αναδειχθεί η σημαντικότητα της ανακύκλωσης και των δράσεων του Έργου.

Θα μιλήσουν όλοι οι συντελεστές για τις Δράσεις που έκαναν και θα προβληθούν τα αποτελέσματα.