Δράση 9

Προβολή του Έργου και των δράσεων του Έργου

Δράση 9: Προβολή του Έργου και των δράσεων του Έργου

  • Φορέας Υλοποίησης: Δήμος Δυτικής Μάνης
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες

Αντικείμενο:

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι η προβολή του Έργου ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ. Περιλαμβάνει την Ημερίδα της έναρξη του Έργου και των δράσεων με την έκδοση εντύπου.

Στο έντυπο θα προβάλλονται όλες οι δράσεις και θα διανέμετε στοχευμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου.

Με τον τρόπο αυτόν, οι πολίτες να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν για το Έργο για τα οφέλη του, τα βιωματικά σεμινάρια, το Summer School, τις δράσεις ανακύκλωσης και όλα αυτά που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου, με στόχο να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις, τα βιωματικά-συμμετοχικά εργαστήρια και γενικά όλες τις δράσεις.