Δράση 4

Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού

Δράση 4: Δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 10 μήνες

Αντικείμενο:

Η δράση αυτή σχετίζεται με τη δημιουργία από μέλη της ομάδας του έργου, εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των αποβλήτων. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές και τους ενήλικες κατά τη διάρκεια του έργου και θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν χρήση προς κάθε ενδιαφερόμενο (ιστοσελίδα www.greenmani.gr). HΔράση επιστρατεύει τα προσφιλή στους μαθητές αλλά και στους ενήλικες ηλεκτρονικά παιχνίδια, και τα αξιοποιεί σε εργαλεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοχής και των μαθησιακών στόχων του έργου.

Πράσινη Μάνη – Παιχνίδι Ερωτήσεων