Αποτελέσματα Επιτυχόντων - Επιλαχόντων

Summer School

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί ,μετά την προκήρυξη του SUMMER SCHOOL , την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων  και την εξέταση από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή