Δράση 10

Διάχυση και δημοσιότητα του Έργου

Δράση 10: Διάχυση και δημοσιότητα του Έργου

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες

Αντικείμενο:

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι η προβολή και η δημοσιοποίηση των δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου, έτσι ώστε αφενός οι πολίτες να πληροφορηθούν και να ενημερωθούν για τα οφέλη του έργου και αφετέρου να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και βιωματικά-συμμετοχικά εργαστήρια της Δράσης 7. Στην περίοδο υλοποίησης του έργου θα καταβληθεί προσπάθεια δικτύωσης με φορείς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων Τοπικών Διευθύνσεων, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, περιβαλλοντικών ΜΚΟ), με απώτερο σκοπό τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, αλλά και τη μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου του έργου.