Δράση 2

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

Δράση 2: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 8 μήνες

Αντικείμενο:

Η δράση αυτή σχετίζεται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την προσαρμογή στα δεδομένα της περιοχής του Δήμου Δυτικής Μάνης από την ομάδα του έργου, προϋπάρχοντας ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οπτικοακουστικό υλικό και ebook με φύλλα εργασίας τα οποία θα παρουσιάζονται και θα προσφέρονται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των δύο Δημοτικών Σχολείων, του Γυμνασίου και του Λυκείου. Επιπρόσθετα, ανοικτή πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, θα έχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του έργου, ενισχύοντας πολλαπλασιαστικά τον θετικό αντίκτυπο του έργου. Κύριος στόχος της δράσης αυτής είναι να παραχθεί υλικό, που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης. Το παραχθέν υλικό θα διευκολύνει και θα στηρίξει τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων διερεύνησης και ανακάλυψης, οι οποίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να εκφραστούν, να ανταλλάξουν απόψεις, να αντιπαραθέσουν τις σκέψεις τους, να θέσουν ερωτήματα, να αναζητήσουν απαντήσεις και συμβιβαστικές απόψεις.