Δράση 7

Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Δράση 7: Οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

  • Φορέας Υλοποίησης: ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
  • Διάρκεια Υλοποίησης: 18 μήνες

Κύριος στόχος της Δράσης αυτής είναι η υλοποίηση δραστηριοτήτων που θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό την ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση πόρων και αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα, την οικιακή κομποστοποίηση και τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Τα βιωματικά εργαστήρια και ενημερωτικά σεμινάρια θα προσφέρουν στους μαθητές και τους πολίτες τα εφόδια να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη, τις προτάσεις για εξοικονόμηση πόρων μέσω της κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης αποβλήτων. Η δράση αυτή απευθύνεται και στις 4 ομάδες στόχευσης του έργου.

Μεθοδολογία:

Οργάνωση ενημερωτικών-βιωματικών εργαστηρίων

Α) Στους μαθητές

Β) Για τον γενικό πληθυσμό

Γ) Στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων

Δ) στους επιχειρηματίες της περιοχής.

Ε) Στα στελέχη ΟΤΑ.

Σε κάθε εκπαιδευτικό εργαστήριο προς το τέλος της παρουσίασης και στο πλαίσιο της βιωματικής εφαρμογής του, θα πραγματοποιηθούν επιδεικτικές ενέργειες λειτουργίας του κομποστοποιητή, ενημέρωση λειτουργίας του και επίδειξη του printer (που προβλέπετε να  προμηθευτούμε με τη δράση 2) που χρησιμοποιεί ανακυκλώσιμα υλικά, ως  πρώτη ύλη για τη δημιουργία χρηστικών αντικειμένων. Η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού μίγματος (κομπόστ) θα γίνει από κατάλληλα οργανικά υπολείμματα που θα φέρνουν οι μαθητές/πολίτες από το σπίτι τους.

 

Η δράση αυτή είναι δράση εφαρμογής πεδίου εφόσον θα υπάρχει επίδειξη λειτουργίας κομποστοποιητή, που θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο (μεταφορά, εγκατάσταση).