Δελτίο Τύπου για τελική Ημερίδα

Καρδαμύλη, 4 Απριλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 ο Δήμος Δυτικής Μάνης διοργανώνει ημερίδα

για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου «Πράσινη Μάνη»

Αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Στούπας Μεσσηνίας

 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των δράσεων που προβλέπονταν στα πλαίσια του Έργου «Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών

Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Δυτικής Μάνης «GREENMANI», που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2020 μέχρι σήμερα , ο Δήμος Δυτικής Μάνης  διοργανώνει την τελική ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σημαντικού αυτού φιλοπεριβαλλοντικού Έργου , το ερχόμενο Σάββατο 9 Απριλίου 2022 και ώρες 09.30-14.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στούπας Μεσσηνίας και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να την παρακολουθήσουν , με ελεύθερη είσοδο.

Στην ημερίδα  αυτή εξειδικευμένοι  επιστήμονες ,αλλά και Φορείς , που συμμετείχαν στην ολοκλήρωση του σημαντικού αυτού Έργου , θα παρουσιάσουν όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης ενός σύνθετου εγχειρήματος για τον Δήμο Δυτικής Μάνης και θα προτείνουν λύσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα καθαρό περιβάλλον για όλους μας , αλλά και να προστατευτούμε από την επερχόμενη κλιματική αλλαγή.

Σημειώνεται ότι το Έργο, διάρκειας 18 μηνών,  υλοποιήθηκε από την ΜΚΟ Αργοναύτες ( δικαιούχος και συντονιστής του Έργου) και τον Δήμο Δυτικής Μάνης( εταίρος ), μέσα από μια εξαιρετική συνεργασία του Δημάρχου κ. Δημήτριου Γιαννημάρα με τον δικαιούχο Φορέα και σκοπός του ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μεγάλων κοινωνικών ομάδων (επαγγελματίες, επιστήμονες , στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί και μαθητές, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εθελοντικοί φορείς, πολιτιστικοί σύλλογοι και όλος ο γενικός πληθυσμός), έτσι ώστε τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, να μην καταλήγουν σε   Χώρους Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.

Το Έργο έδωσε  μεγάλη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενημερώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις συνέργειες μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και προσέλκυσε νέους επιστήμονες και εκπαιδευτικούς που ήθελαν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο της πρόληψης, ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά  και τις δυνατότητες της έρευνας με χρήση νέων τεχνολογιών.

επίσκεψη σε κέντρο ανακύκλωσης

Μερικές από τις δράσεις του Έργου ήταν: Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, δημιουργία ανοιχτού εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, εγκατάσταση Κόμβου Πρόληψης και Ανακύκλωσης  Α.Σ.Α., δημιουργία/ενίσχυση σχολικής βιβλιοθήκης, πιλοτική τοποθέτηση κομποστοποιητών  και κάδων στις σχολικές μονάδες, ενημερωτικά -βιωματικά εργαστήρια, Summer  School  για Διαχείριση των Α.Σ.Α. & Αειφόρο Ανάπτυξη, διαχείριση  και Προβολή του Έργου, διάχυση και δημοσιότητα του Έργου, Διάχυση αποτελεσμάτων, αξιολόγηση του βαθμού ευαισθητοποίησης  και του Έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου «Πράσινη Μάνη» , συμμετείχαν ενεργά σημαντικοί Φορείς , όπως το Πανεπιστήμιο Δυτικής  Αττικής, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,το ΚΠΕ Καλαμάτας  και ειδικοί επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, ανταποκρινόμενοι άριστα στις υψηλές απαιτήσεις του Έργου , που δημιουργεί πρότυπα καλών πρακτικών και για άλλους Δήμους της χώρας.

Γκανέτσος 3D print

ευαισθητοποίηση μαθητών

 

«Πράσινη Μάνη» – Ένα Έργο-μήνυμα για τις τοπικές κοινωνίες

Οι Φορείς υλοποίησης του Έργου «Πράσινη Μάνη» (Δήμος Δυτικής Μάνης και «Αργοναύτες») πιστεύουν ότι ένας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό και διαρκώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Σαν οικονομική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης χρήσιμων υλικών, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους καθώς και αποκατάστασης των χώρων αυτών μετά τον κορεσμό τους. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διότι προϋποθέτει πολιτικές επιλογές, κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντική παιδεία του πληθυσμού, ενώ απαιτεί την χρήση τεχνολογιών που πρέπει να είναι αποδεκτές.

 

Η αυτοδιοίκηση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και λειτουργίας της χώρας γιατί είναι εκφραστής της αποκέντρωσης και της δημοκρατίας .Για τον λόγο αυτό  πιστεύουν  ότι οι νέοι περιφερειακοί σχεδιασμοί με τις σημαντικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και τη μεγιστοποίηση του ρυθμού της ανακύκλωσης αποτελούν και πρόκληση και ευκαιρία. Το Έργο συμβάλλει μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην αποκέντρωση της ανάπτυξης αλλά και στην αποκέντρωση της γνώσης.

Απώτερος στόχος του Έργου ήταν  να δημιουργηθεί  ένας νέος τρόπος αντίληψης και πρακτικής στο διάλογο για τα θέματα διαχείρισης των Αστικών Στερεών αποβλήτων με επίκεντρο την επιστημονική γνώση, την τεκμηρίωση και την ευρωπαϊκή εμπειρία, στόχος που επιτεύχθηκε απόλυτα.

Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Έργου: www.green-mani.gr.

 

 

Σχετικά Άρθρα

29 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου...

Καρδαμύλη, 9 Απριλίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ...

4 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα...

Ημερίδα Σάββατο 9 Απριλίου 2022, από 09:30  έως 14:30...

11 Μαρτίου 2022

Δήμος Δυτικής...

Αγαπητοί Συνδημότες, Σας ενημερώνουμε ότι το...

9 Μαρτίου 2022

Δελτίο τύπου...

Οκτώβριος 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δυναμικά προχωράει το...

13 Νοεμβρίου 2021

Πρόγραμμα...

Mέρα 1: Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 Offline: Πνευματικό...

6 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση...

Καρδαμύλη , 4/11/2021   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ...