ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ SUMMER SCHOOL ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ Δ. ΜΑΝΗΣ

Καρδαμύλη , 28/10/2021  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξειδικευμένο 4ήμεροΣεμινάριο για τη διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων διοργανώνεται στον Δήμο Δυτικής Μάνης στα πλαίσια του  έργου του Πράσινου  Ταμείου  «Πράσινη Μάνη»

summer school

Ένα  εξαιρετικά ενδιαφέρον 4ήμερο σεμινάριο ( Summer School) διοργανώνεται στο Δήμο Δυτικής Μάνης (Πνευματικό Κέντρο Στούπας ) στα πλαίσια του έργου Green Mani  (Πράσινη Μάνη) του Πράσινου Ταμείου , που υλοποιούν, με ιδιαίτερη επιτυχία, η εταιρεία Συμβούλων «Αργοναύτες» και ο Δήμος Δυτικής Μάνης, κατά το χρονικό διάστημα  1/9/2020  έως  28/2/2022.

Το Summer School, του οποίου την οργανωτική ευθύνη έχει η ΑΜΚΕ «Αργοναύτες» και  θα διδάξουν ειδικοί επιστήμονες και πανεπιστημιακοί, έχει τίτλο : “Summer School για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και την Αειφόρο Ανάπτυξη”, θα πραγματοποιηθεί  κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 13 Νοεμβρίου μέχρι την Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ευαισθησία του Πράσινου Ταμείου ,αλλά και των Φορέων υλοποίησης του έργου (Δήμος Δ. Μάνης -Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιαννημάρας  και ΑΜΚΕ «Αργοναύτες») στην προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής.

Το Έργο δίνει μεγάλη προτεραιότητα στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ενημερώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τις συνέργειες μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και αειφόρου ανάπτυξης και προσελκύει νέους επιστήμονες και εκπαιδευτικούς που θέλουν να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στο αντικείμενο της πρόληψης, ανακύκλωσης και διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά  και τις δυνατότητες της έρευνας με χρήση νέων τεχνολογιών.

Σκοπός του Έργου είναι τα καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο- μέταλλα) και το οργανικό κλάσμα, κομποστοποιήσιμο (φλούδες, χόρτα, κόκκαλα και γενικά ότι προέρχεται από την κουζίνα) να μην πάνε στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής, αλλά να γίνεται διαλογή στην πηγή.

 

Σε ποιους απευθύνεται το Σεμινάριο

Το εξειδικευμένο  Σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς  επιστήμονες που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, την κλιματική αλλαγή, σε φοιτητές προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς πανεπιστημίων, σε στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με τα απορρίμματα και την ανακύκλωση ΑΣΑ και διαμορφώνουν  πολιτικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, σε στελέχη Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς , σε περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς, σε τεχνικούς Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων, αλλά και κάθε άλλο ανεξάρτητο επιστήμονα  που διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για το σεμινάριο.

 

Στόχος  και Θεματολογία του Σεμιναρίου

Στόχος του Summer School  είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων
στη  διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα προέρχονται από συναφή με το περιβάλλον επιστημονικά αντικείμενα, οπότε θα διαθέτουν μια γνωστική βάση του εν λόγω αντικειμένου. Αυτό το οποίο θα επιτευχθεί μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης του Summer School είναι να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι βασικές γνώσεις διαχείρισης και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και πρόληψη και ανακύκλωσή τους  και μεθόδους ανάκτησης πολύτιμων υλικών, μέσω διαλέξεων εμπλουτισμένων με νέα θέματα ενδιαφέροντος σχετικά με τις νέες τάσεις στις τεχνολογίες διαχείρισης λυμάτων και αστικών στερεών αποβλήτων, αλλά  και  Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

 

Το Summer School  θα έχει τις εξής θεματικές ενότητες, στις οποίες θα διδάξουν πανεπιστημιακοί καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες:

  1. Αστικά Στερεά Απόβλητα
  2. Πράσινη & Κυκλική Οικονομία
  3. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία και υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
  4. 3D Εκτύπωση και Ανακύκλωση υλικών μέσω 3D εκτύπωσης
  5. Επίσκεψη σε μονάδα ανακύκλωσης

Τρόπος εγγραφών

H υλοποίηση του σεμιναρίου θα γίνει κατά τρόπο υβριδικό , δηλ. θα υπάρχει η δυνατότητα φυσικής παρουσίας ( θα τηρηθούν όλα  τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του κορονοϊού) , αλλά και συμμετοχής μέσω Ιντερνετ.

Οι εγγραφές θα γίνονται  ηλεκτρονικά στο  Link https://form.jotform.com/213071661434348 , ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα online παρακολούθησης των εργασιών μέσω MS Teams: shorturl.at/dpwxC .

H συμμετοχή είναι δωρεάν και θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες.

 

 

«Πράσινη Μάνη» – ένα έργο-μήνυμα για τις τοπικές κοινωνίες

Οι Φορείς υλοποίησης του έργου «Πράσινη Μάνη» (Δήμος Δυτικής Μάνης και «Αργοναύτες») πιστεύουν ότι ένας από τους παράγοντες, που αποτελούν σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον, είναι τα στερεά απόβλητα και απορρίμματα. Ο όγκος των απορριμμάτων που παράγουμε συνεχώς αυξάνει λόγω της αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης αλλά και της αλλαγής στα καταναλωτικά πρότυπα.

Η διαχείριση στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα σημαντικό και διαρκώς επιδεινούμενο περιβαλλοντικό και οικονομικό πρόβλημα των ανεπτυγμένων κοινωνιών. Σαν οικονομική δραστηριότητα η διαχείριση αποβλήτων περιλαμβάνει τεχνικές και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, ανάκτησης χρήσιμων υλικών, τελικής διάθεσης των υπολειμμάτων σε ειδικούς χώρους καθώς και αποκατάστασης των χώρων αυτών μετά τον κορεσμό τους. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διότι προϋποθέτει πολιτικές επιλογές, κοινωνική συναίνεση και περιβαλλοντική παιδεία του πληθυσμού, ενώ απαιτεί την χρήση τεχνολογιών που πρέπει να είναι αποδεκτές

Η αυτοδιοίκηση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης και λειτουργίας της χώρας γιατί είναι εκφραστής της αποκέντρωσης και της δημοκρατίας .Για τον λόγο αυτό  πιστεύουν  ότι οι νέοι περιφερειακοί σχεδιασμοί με τις σημαντικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις και τη μεγιστοποίηση του ρυθμού της ανακύκλωσης αποτελούν και πρόκληση και ευκαιρία. Το Έργο συμβάλει μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην αποκέντρωση της ανάπτυξης αλλά και στην αποκέντρωση της γνώσης.

Απώτερος στόχος του Έργου του Πράσινου Ταμείου είναι να δημιουργηθεί  ένας νέος τρόπος αντίληψης και πρακτικής στο διάλογο για τα θέματα διαχείρισης των Αστικών Στερεών αποβλήτων με επίκεντρο την επιστημονική γνώση, την τεκμηρίωση και την ευρωπαϊκή εμπειρία,

Όλες οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: www.green-mani.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες της συγκεκριμένης δράσης , μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 6974-881944 , E-Mail: oneeuropefoundation@gmail.com.

 

Ο Συντονιστής  του Έργου «ΑΜΚΕ  ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

Πληροφορίες:
Κωνσταντίνος Α.  Μοράρος 6972003669
Κώστας Σκριάπας, 24210 71200, 6974-881944

 


Πρόληψη και Ανακύκλωση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Δυτικής Μάνης «GREEN MANI»
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: «Φυσικό περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020»
Άξονας προτεραιότητας 3:Συμμετοχικότητα πολιτών
Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,
Θεματική Ενότητα: Α.3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή των αστικών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων
Προϋπολογισμός: 50.000,00 €, Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο
Δικαιούχος: ΜΚΟ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

Σχετικά Άρθρα

29 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου...

Καρδαμύλη, 9 Απριλίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ...

4 Απριλίου 2022

Πρόγραμμα...

Ημερίδα Σάββατο 9 Απριλίου 2022, από 09:30  έως 14:30...

4 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου...

Καρδαμύλη, 4 Απριλίου 2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Το...

11 Μαρτίου 2022

Δήμος Δυτικής...

Αγαπητοί Συνδημότες, Σας ενημερώνουμε ότι το...

9 Μαρτίου 2022

Δελτίο τύπου...

Οκτώβριος 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δυναμικά προχωράει το...

13 Νοεμβρίου 2021

Πρόγραμμα...

Mέρα 1: Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 Offline: Πνευματικό...