ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

Οι ομάδες ευαισθητοποίησης που στοχεύει το προτεινόμενο έργο θα είναι τέσσερις:

Ομάδα 1: Ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Η ευαισθητοποίηση των μικρών παιδιών μέσω εκπαίδευσης [9,10] αποτελεί τη βάση για μια συνολικότερη αλλαγή νοοτροπίας. Η σημασία της ενσωμάτωσης της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία έχει τονιστεί από την έκθεση του Brundtland[9], καθώς συνιστά ευκαιρία συνδυασμού των επιστημών και των κοινωνικών σπουδών με τη γλωσσική παιδεία, δίνοντας τη δυνατότητα ενσωμάτωσης επισκιασμένων τομέων σπουδών στο σχολικό πρόγραμμα[11]. Στο παρόν έργο οι μαθητές μπορούν μέσω ενημερωτικών βιωματικών εργαστηρίων να αποκτήσουν γνώσεις και κίνητρα ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων, να υιοθετήσουν μια φιλικότερη συμπεριφορά προς το περιβάλλον και να την μεταφέρουν στις οικογένειές τους. Σύμφωνα με το “Education 2030 Framework for Action”, ο κύριος στόχος της ΕΕ για την εκπαίδευση, είναι να αποκτήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι «τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης»[12]. Το προτεινόμενο έργο «Πράσινη Μάνη» θα αναπτύξει «καλές πρακτικές» όπως δεξιότητες αμφισβήτησης και ανάλυσης, γνώση περιβαλλοντικών διαδικασιών και συστημάτων,δεξιότητες για κατανόηση και αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων, προσωπική και κοινωνική ευθύνη, και θα διευκολύνει τη σχετική εκπαιδευτική πολιτική  για την αειφορία. Συνάδει με τις δράσεις και τους στόχους της ΕΕ σχετικά με τη συμβολή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη της κατανόησης και της συμπεριφοράς των παιδιών προς μια βιώσιμη κοινωνία.

Στο εν λόγω έργο, συμπεριλαμβάνονται ως ομάδα ωφελούμενων και οι εκπαιδευτικοί (εκτός από τους μαθητές) μέσω των δράσεων επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση τους στα συγκεκριμένα περιβαλλοντικά θέματα με υλικό και με επιλεγμένες διδακτικές τεχνικές θα τους ενδυναμώσει ώστε να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, με δομημένο, οργανωμένο τρόπο και αυτόνομα, ακόμα και μετά το αρχικό στάδιο, όπως απαιτείται από ένα «Κόμβο» ο οποίος συνεχίζει τη λειτουργία του και την προσφορά του στην τοπική κοινωνία για ένα ικανό χρονικό διάστημα.

Ομάδα 2: Ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών της περιοχής.

Ένας κύριος παραγωγός ΑΣΑ είναι οι επιχειρήσεις μια περιοχής. Το προτεινόμενο έργο θα στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών με ενημερωτικά, βιωματικά εργαστήρια. Επιβράβευση από τον Δήμο των επιχειρήσεων που ακολουθούν πρωτοποριακά και διαπιστευμένα περιβαλλοντικά πρωτόκολλα. Το προτεινόμενο έργο θα απευθυνθεί σε 3 ομάδες των μεγάλων παραγωγών αποβλήτων που σχετίζονται με υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος (χώρους εστίασης) α. εστιατόρια και καφενεία, β. ξενοδοχειακές μονάδες γ. πολυκαταστήματα (σούπερ μάρκετ) και 1 ομάδα βιοτεχνών (συνεργία αυτοκινήτων, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ. επαγγελματίες).

Ομάδα 3: Ευαισθητοποίηση μόνιμων κατοίκων.

Η ενημέρωση των πολιτών κατοίκων του Δήμου Δ. Μάνης, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακύκλωση και την πορεία της διαχείρισης των ΑΣΑ στα όρια του Δήμου, που κρίνεται αναγκαία και φέρνει πιο κοντά τον πολίτη με την δημοτική αρχή για το κοινό καλό. Ως μέσον ευαισθητοποίησης έχει επιλεγεί η οργάνωση ενημερωτικών βιωματικών εργαστηρίων σε 4 κεφαλοχώρια της περιοχής, τα οποία είναι η Καρδαμύλη, η Στούπα, η  Λαγκάδα και ο Κάμπος.

Ομάδα 4: Ευαισθητοποίηση των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σωστής διαχείρισης ΑΣΑ στα στελέχη του Δήμου: εργαζόμενοι, αιρετοί, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, δημοτικοί σύμβουλοι που εμπλέκονται στα θέματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων του Δήμου. Εργαζόμενοι και αιρετοί ≈ 40 άτομα.

 

Σκοπός του Έργου ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών και της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες) και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας, σχετικά με το θέμα της πρόληψης και της ανακύκλωσης των ΑΣΑ, μέσω ενός εκπαιδευτικού και ενημερωτικού προγράμματος, που θα περιλαμβάνει βιωματικές και συμμετοχικές μεθόδους εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Περιεχόμενο της διαδικασίας αποτελεί, τόσο η ανάδειξη των πολλαπλών, παγκόσμιων επιπτώσεων της παραγωγής αποβλήτων, όσο και οι μέθοδοι ανάσχεσης της. Άλλωστε, οι επιπτώσεις αυτές, αποτελούν κεντρικό άξονα για τη διεθνή και ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία της ΜΚΟ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ, του Δήμου Δυτικής Μάνης και το Σύλλογο «Καθαρή Μάνη», ένα σύλλογο της περιοχής που απαρτίζεται από εθελοντές πολίτες και αγωνιούν και ενδιαφέρονται με τη διαλογή των ΑΣΑ. Θα συμμετέχουν επίσης και μαθητές και εκπαιδευτικοί των  4 σχολικών μονάδων του Δήμου, που είναι μια απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή αλλά αναπτυσσόμενη τουριστικά. Συγκεκριμένα  το 1o Δημοτικό Σχολείο Δυτικής Μάνης, το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Μάνης, το Γυμνάσιο Καρδαμύλης και το Ενιαίο Λύκειο Καρδαμύλης.

Πέραν του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού έργου, στο πλαίσιο του ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΑΝΗ, θα εγκατασταθεί και εδραιωθεί «Κόμβος Πρόληψης και Ανακύκλωσης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» στο χώρο του Πολιτιστικός Σύλλογος «Καθαρή Μάνη -Ενεργοποίηση των Δημοτών για το περιβάλλον – Διαχείριση Απορριμμάτων», (θα παραμείνει σε χρήση μετά το πέρας του έργου για τουλάχιστον 5 έτη με μέριμνα του Δήμου) που θα εξοπλιστεί με κομποστοποιητή, πιλοτική μονάδα αναερόβιου χωνευτή, βιβλία με θέμα την πρόληψη αποβλήτων, την αειφόρο ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, με την ενίσχυση και δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ειδικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και πολίτες.